אריק איינשטיין - לבדנו כביכול שיר להורדה

אריק איינשטיין - לבדנו כביכול

שם של האמן: אריק איינשטיין

שם של שיר: לבדנו כביכול

מילים של שיר:

לבדנו כביכול - אריק איינשטיין