- הכלב שלי בוקי נפטר לפני כשבוע ודבר מטורף קרה כשעברתי ליד המקום שבו קברתי אותו שיר להורדה

undefined - הכלב שלי בוקי נפטר לפני כשבוע ודבר מטורף קרה כשעבר...

שם של האמן: undefined

שם של שיר: הכלב שלי בוקי נפטר לפני כשבוע ודבר מטורף קרה כשעברתי ליד המקום שבו קברתי אותו

מילים של שיר:

הכלב שלי בוקי נפטר לפני כשבוע ודבר מטורף קרה כשעבר... - undefined