אביב גפן - יומן מסע - עם אריק איינשטיין - Aviv Geffen שיר להורדה

אביב גפן - יומן מסע - עם אריק איינשטיין - Aviv Geffen

שם של האמן: אביב גפן

שם של שיר: יומן מסע - עם אריק איינשטיין - Aviv Geffen

מילים של שיר:

יומן מסע - עם אריק איינשטיין - Aviv Geffen - אביב גפן