Naeim Alsheikh - Ma3li2ny Fik Wnasyni || نعيم الشيخ - معلقني فيك وناسيني שיר להורדה

Naeim Alsheikh - Ma3li2ny Fik Wnasyni || نعيم الشيخ - معلقني فيك ون...

שם של האמן: Naeim Alsheikh

שם של שיר: Ma3li2ny Fik Wnasyni || نعيم الشيخ - معلقني فيك وناسيني

מילים של שיר:

Ma3li2ny Fik Wnasyni || نعيم الشيخ - معلقني فيك ون... - Naeim Alsheikh