17 הורדת שירים ישירה
17

אמנים דומים: 38, 18, 14, 15, 20