שלמה ארצי | ירושלים | בריכת הסולטן י הורדת שירים ישירה