שלמה ארצי | האהבה הישנה | בריכת הסולטן י הורדת שירים ישירה