שלמה ארצי, אבי סינגודלה ופיטר רוט הורדת שירים ישירה